Omgekeerde osmose

Bij een slechte waterkwaliteit en in het bijzonder bij een hoog zout- en silicaatgehalte biedt omgekeerde osmose de ideale oplossing.

Poleervrij eindresultaat

In gewoon leidingwater zijn allerlei stoffen opgelost zoals kalk, keukenzout, kiezelzuur en dergelijke. Deze stoffen kunnen het eindresultaat van de vaatwasmachine nadelig beïnvloeden: ze vormen een dunne film, aanslag of vlekken. Door plaatsing van de Rhima omgekeerde osmose installatie worden de opgeloste stoffen verwijderd met als gevolg een poleervrij eindresultaat.

Osmose

Osmose is het verschijnsel, dat een vloeistof door een halfdoorlaatbare wand (membraan) treedt, die wel de vloeistof zelf, maar niet de daarin opgeloste stoffen doorlaat als aan weerszijden van het membraan oplossingen met verschillende concentraties aan zouten aanwezig zijn. Het evenwicht tussen beide oplossingen uit zich in een verschil tussen de niveaus: de osmotische druk.

Omgekeerde osmose

Omgekeerde osmose is het verschijnsel dat een vloeistof door een halfdoorlaatbare wand treedt door het aanbrengen van een mechanische druk op de vloeistof die groter is dan de osmotische druk onder achterlating van de opgeloste stoffen.

De omgekeerde osmose installatie werkt volgens het crossflow circulatie principe. Het toegevoerde water gaat via een 5 micron fijnfilter naar de hoge drukpomp. Tijdens de crossflow circulatie wordt het voedingswater gemengd met recirculerend water en onder hoge druk over de membranen geleid.

Een gedeelte van het water dringt door de membraanwand (permeaat); het overige water wordt gedeeltelijk naar het riool afgevoerd en voor het grootste deel opnieuw in circulatie gebracht. Het permeaat is chemisch, fysisch en bacteriologisch zuiver water en wordt verzameld in het voorraadvat. Middels de ingebouwde opvoerset wordt het zuivere water onder constante druk naar de afwasmachine gevoerd.

Waterbehandeling mogelijkheden

Professioneel afwassen begint bij het water. Want water heeft alles te maken met het afwasresultaat. Daarom moeten wij vóór het afwassen over het water praten, juister nog over waterbehandeling. De vraag over de juiste wijze van waterbehandeling hangt in hoge mate af van de samenstelling van het drinkwater en de door u gewenste wasresultaten. Filtreren, ontharden, deelontzouten of demineraliseren. Dat zijn de mogelijkheden om water voor afwasdoeleinden technisch te behandelen.

Filteren

Het verwijderen van vaste stoffen uit het leidingwater.

Ontharden

Het uitsluiten van ketelsteenvorming op de vaat en in de machine, vermindering van het wasmiddelverbruik.

Deelontzouten

Het uitsluiten van ketelsteenvorming op de vaat en in de machine terwijl tegelijkertijd het zoutgehalte alsmede het verbruik van wasmiddelen teruggebracht wordt.

Demineraliseren

Het uitsluiten van ketelsteenvorming op de vaat en in de machine waarbij bovendien al het in het water aanwezige zout wordt verwijderd en het wasmiddelverbruik tot een minimum wordt gereduceerd.

Vlekvrij en glanzend resultaat

De gewassen voorwerpen drogen absoluut vlekvrij en glanzend op. Indien ten behoeve van afwasmachines waterbehandeling plaatsvindt, wordt het milieu aanzienlijk minder belast. Het advies welke manier van waterbehandeling het meest zinvol is, dient door de terzake deskundige Beuk Horeca verkoopadviseur te worden uitgebracht.

 
Meer informatie?
Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over een product of dienst? Vraag dan geheel vrijblijvend informatie aan!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist
    Wilt u worden teruggebeld

    Heeft u een vraag? Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

    Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist