DEKRA F-Gassen

F - Gassen Certificering BRL 100

F-Gassen zijn gassen die gebruikt worden in koelsystemen en klimaatsystemen, zoals onze koel- en vrieskasten en koel- en vriescellen. Bedrijven die werkzaamheden verrichten, zoals onderhoud en koel- en vriescellen plaatsen moeten hebben hiervoor een certificering nodig. De oude STEK-erkenning is 1 juli 2018 vervallen en sindsdien is een F-gassen bedrijfscertificaat wettelijk verplicht voor bedrijven die handelingen verrichten aan koelinstallaties. Beuk Horeca BV beschikt uiteraard over dit F-gassen certificaat.

De installatie mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door daartoe gecertificeerde bedrijven (F-gassen certificaat).

Tot 1 januari 2010 was er in Nederland de STEK erkenning met eigen STEK logo, maar de regeling is door Europese wetgeving gewijzigd. Vanaf 1 januari 2010 is in Europees verband de F-gassen verordening van kracht geworden. Bedrijven die met deze gassen werken moeten F-gassen gecertificeerd zijn. Het ministerie van VROM heeft onafhankelijke (examen-) instituten aangewezen om bedrijven te erkennen voor het verrichten van deze handelingen.

Op 20 oktober 2020 heeft Beuk Horeca BV wederom het certificaat “f-gassen voor ondernemingen” mogen ontvangen van DEKRA, één van de grootste test- en certificeringsbedrijven. Beuk Horeca BV is gecertificeerd voor: Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin f-gassen zijn toegepast. DEKRA heeft uitgebreide expertise in het auditen en certificeren van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en informatiebeveiliging.

Met een F-Gassencertificaat laten wij u zien dat wij een hoogwaardige kwaliteit bieden en voldoen aan de Europese en Nederlandse wettelijk gestelde eisen.
Een erkende installateur garandeert een optimale aansluiting, voorkomt emissies van koudemiddelen en is op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan elke installatie moet voldoen.

  

WAT IS BRL100?

De BRL100 is sinds 1 december 2015 de maatlat waarlangs installatiebedrijven worden gelegd voor de f-gassenbedrijfscertificering. In 2019 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de BRL100 en verwerkt in een nieuwe versie. BRL100 2.0. is vanaf 1 januari 2020 van kracht.

Deze wijzigingen betreffen het doel van de BRL, de verklaring van conformiteit door certificeringsinstellingen, de eisen aan het personeel van certificeringsinstellingen, het kwaliteitsmanagement, het toevoegen van voorbeelden van werkinstructies en verduidelijking van de certificeringsprocedure met een onderscheid tussen audit en inspectie.

WAT ZIJN F-GASSEN (HFK’S)?

F-gassen of HFK’s zijn gefluoreerde broeikasgassen. De toename van deze broeikasgassen in de atmosfeer versterkt het zogenaamde broeikasgaseffect. Hierdoor wordt de aarde steeds warmer, dat een ernstige bedreiging voor het milieu vormt. F-gassen worden veel gebruikt in klimaatinstallaties en koelsystemen. Voor gebouwbeheerders en eigenaren van koel- en klimaatinstallaties kan dit grote gevolgen hebben.

F-GASSENVERORDENING

Op dit moment is de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Doel van de verordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. De Europese F-gassenverordening geldt voor alle koudemiddelen onder de noemer “gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen” (HFK’s).

Op deze pagina vindt u diverse gratis downloads die interessant voor u kunnen zijn als horecaondernemer.

 
Meer informatie?
Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over een product of dienst? Vraag dan geheel vrijblijvend informatie aan!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist
    Wilt u worden teruggebeld

    Heeft u een vraag? Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

    Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist