Luchttoevoer

Voor een verstoring van de opstijgende dampen is weinig nodig, zijn de dampen onder de kap vandaan dan komen ze er niet meer terug. Voorts dient er met het oog op de arbeidsomstandigheden een aanvaardbaar werkklimaat te zijn. Er dient dus ruim aandacht besteed te worden aan de manier waarop de lucht naar binnen komt. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor: Om de luchtstroming zoveel mogelijk naar de richting van de keuken te houden wordt 10% minder lucht toegevoerd dan er wordt afgezogen.

A: niets doen

De lucht komt dan door een onderdruk in de keuken naar binnen door kieren, open ramen en deuren etc. Een methode die bij oudere gebouwen vaak aanvaardbare resultaten gaf. Immers aan de temperatuur werd niets gedaan, maar de lucht kwam door veel kieren verdeeld, en dus met een lage snelheid naar binnen.

B: iets doen

Door één of meerdere openingen in de gevel te maken kan lucht door onderdruk toestromen. Om de onderdruk laag te houden en tocht tot een minimum te beperken moet met een lage snelheid worden gewerkt. Een snelheid van 1,5 m/s geeft gemiddeld een redelijk resultaat. Ook de plaats van de openingen speelt natuurlijk een rol. Omdat er veel onzekere factoren zijn die het functioneren beinvloeden blijft het een risico om zonder gecontroleerde luchttoevoer te werken. Tocht als functie van het behaaglijkheidsgevoel is een functie van voornamelijk twee grootheden, de temperatuur en de luchtsnelheid. Een lage snelheid geeft bij een lage temperatuur een onbehaaglijk gevoel, een hoge temperatuur bij een hoge snelheid kan zeer aangenaam zijn.

Echter: in de moderne gebouwen zijn alle naden en kieren goed afgedicht met kit en schuimen waardoor de toestromende lucht zich concentreert op elke opening, daar voor een hoge luchtsnelheid en dus overlast zorgt. Ook de onderdruk in dergelijke ruimten is groter waardoor deuren moeilijker openen of omgekeerd spontaan uit hun scharnieren vliegen. Een goede luchttoevoer is hier onmisbaar.

C: inductiesystemen

Bij deze systemen zijn dampkappen nodig die voorzien zijn van een dubbele luifel. Tussen de dubbele wand wordt koude gefilterde buitenlucht geblazen in de richting van de vetvangfilters. Door deze methode kan ca. 50% van de afgezogen hoeveel-heid worden toegevoerd. Omdat deze lucht niet wordt verwarmd bespaart dat energie en wordt tevens de hoeveelheid lucht, die in de keuken in beweging is, beperkt. Wordt de luchttoevoer uitsluitend tot deze 50% beperkt dan blijven de problemen zoals onder A en B genoemd (zij het in mindere mate) bestaan.

D: gebalanceerde systemen

Bij de gebalanceerde systemen wordt de toegevoerde lucht in evenwicht gebracht met de afgevoerde hoeveelheid. Dat kan door de volledige luchthoeveelheid gefilterd en verwarmd in de keuken toe te voeren of in combinatie met een installatie als onder C genoemd.

Het oordeel: de beslissing voor welke manier van toevoer wordt gekozen is van verschillende factoren afhankelijk. Bij grotere gebouwen is, over het algemeen, het gehele gebouw geventileerd en maakt de dampafvoer daar automatisch deel van uit. Bij kleinere installaties zijn de kosten in verhouding erg hoog en derhalve bepaalt het beschikbare budget voor welk systeem wordt gekozen. Door de nieuwe ARBO wet valt te verwachten dat meer aandacht zal worden besteed aan de luchttoevoer.

Het is onze taak de cliënt te wijzen op de noodzaak van luchttoevoer alsmede het naar voren brengen van de diverse mogelijke systemen. Of hij daar wel of geen gebruik van maakt blijft natuurlijk zijn beslissing.

Voor een offerte op maat kunt u bellen met 030-2410666 zodat een van onze luchttechnische specialisten de situatie bij u ter plaatse kan komen opnemen.

 
Meer informatie?
Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over een product of dienst? Vraag dan geheel vrijblijvend informatie aan!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist
    Wilt u worden teruggebeld

    Heeft u een vraag? Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

    Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist