Keuzedelen: grootkeukentechniek

Volg jij een technische opleiding aan het ROC Nieuwegein en ben jij van plan één van onderstaande keuzedelen te volgen? Dan heeft Beuk Horeca misschien de stageplek met baangarantie voor jou!

Heb je interesse? Vul onderstaand formulier in met je gegevens en motivatie:

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist
   
   
   
   
   
   
   
   
  Toegestaan: .zip .rar .doc .docx .pdf .jpg .bmp .txt .xls .xlsx .png .7z
   
   

  Keuzedelen: Grootkeukentechniek

  Keuzedeel grootkeukenIn samenwerking met OTIB en ROC Midden Nederland heeft de NVLG afgelopen jaren hard gewerkt aan twee keuzedelen grootkeukentechniek voor het mbo (BOL en BBL). Beide keuzedelen zijn ontwikkeld om zowel jongeren als zij-instromers enthousiast te maken voor dit specialisme. De zij-instromers kunnen zich laten omscholen tot expert in de grootkeukentechniek in een vierdaagse cursus. Daarnaast zal ROC Midden Nederland ook gaan starten om grootkeukentechniek als keuzedelen aan te bieden bij bestaande MBO opleidingen; zoals installatie-elektrotechniek en werktuigbouwkunde voor nieuwe instromers. Deze opleidingen komen als geroepen: de Grootkeukenbranche schreeuwt namelijk om nieuwe installateurs.

  Keuzedelen grootkeukentechniek

  1. Basisvaardigheden voor het installeren van grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 (monteur) en 3 (1e monteur) K0952
  2. Basisvaardigheden service en onderhoud aan grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 (monteur) en 3 (1e monteur) K0954

  Keuzedeel gekoppeld aan E, W of S&O opleiding

  Omvang van een keuzedeel is 240 studiebelastinguren voor een 2-jarige opleiding, verdeeld in:

  • theorie op school (24 - 40 uur)
  • beroepspraktijkvorming / BPV bij Beuk Horeca (ca. 160 uur)
  • zelfstudie (ca. 40 uur)

  Het keuzedeel bestaat uit twee soorten leerdoelen:

  1. Kennis: leerdoelen gericht op de kennisaspecten van het installeren en onderhouden van grootkeukens
  2. Vaardigheden: leerdoelen gericht op de vaardigheidsaspecten van het installeren en onderhouden grootkeukens

  De beroepshouding van een (eerste) monteur werkzaam in de grootkeukenbranche komt zowel naar voren in de kennis- als de vaardigheidsleerdoelen.

  Leerdoelen van de keuzedelen (gezamelijk 1 & 2)

  Student leert:

  Kennis processen en apparatuur

  • basiskennis van industriële voedselbereiding, waaronder opslag, bewaren, bereiden, conserveren, portioneren, verpakken, vervoeren, verdelen, regenereren en presenteren.
  • basiskennis van de opbouw, functie en werking van vaatwasser apparatuur in grootkeukens
  • basiskennis van de opbouw, functie en werking van koude- en klimaat grootkeukenapparatuur waaronder:
   • Koel- en vriescellen, koelkasten, vrieskasten en ontslijmingskasten voor vis en schaaldieren
   • Koel– en vriesapparatuur, blastchillers en mechanische transportmiddelen

  Kennis apparatuur

  • basiskennis van de opbouw, functie en werking van werktuigkundige en elektrotechnische grootkeukenapparatuur waaronder:
   • Weeg- en meetapparatuur en magazijnbouw
   • Was-, schil- en snijapparatuur
   • Kookapparatuur, braadapparatuur en bakapparatuur
   • Transport- en verdeelbanden, apparatuur in verwarmde en geforceerde gekoelde elektrische uitvoering, koude – en warme verdeelstations
   • Handbewogen of elektrisch transportmaterieel
   • Elektrische verwarmde of onverwarmde units
   • Vaste of verrijdbare units voorzien van elektrisch vermogen voor directe verwarming, indirecte verwarming, inductie vermogen en convectie 
   • Interne transportmiddelen voor voeding per consument, mobile of bed gebonden consumenten en uitgifte units in bedrijfsrestaurants

  Kennis veiligheid

  • kennis van regels en veiligheidsvoorschriften die gelden in grootkeukens waaronder HCAPP
  • kennis van de relevante NEN normen die betrekking hebben op grootkeukenapparatuur
  • kennis van vaktermen op het gebied van werktuigkunde, elektrotechniek en koude- en klimaattechniek

  Kennisleerdoelen van het keuzedeel: installeren van grootkeukens

  • basiskennis van relevante pneumatische en/of hydraulische liftsystemen in grootkeukeninstallaties
  • basiskennis van elektriciteitsleer
  • basiskennis van de gangbare materialen, middelen en gereedschappen die worden gebruikt bij het plaatsen en monteren van apparatuur in grootkeukens
  • basiskennis van montagetechnieken voor apparatuur in grootkeukens

  Kennisleerdoelen van het keuzedeel: service en onderhoud aan grootkeukens

  • kennis van de gangbare materialen en middelen die worden gebruikt bij het onderhouden van apparatuur in grootkeukens
  • kennis van (de)montagetechnieken van apparatuur in grootkeukens
  • kennis van meet en test apparatuur en methoden voor grootkeukenapparatuur

  Vaardigheden veiligheid en voorschriften, van de keuzedelen (gezamelijk 1 & 2)

  Student kan:

  • Arbo-, milieu-, kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften toepassen
  • persoonlijke beschermingsmiddelen voor het werken in grootkeukens toepassen
  • werken binnen en volgens de HACCP voorschriften
  • elektrische apparatuur keuren op basis van NEN 3140
  • relevante kennis van VCA Basis toepassen met de aspecten op hoogte en in kruipruimten werken
  • de voor hem geldende bedrijfsregels en instructies toepassen
  • de regels en veiligheidsvoorschriften toepassen die bij de klant/opdrachtgever voor hem gelden

  Vaardigheden houding en gedrag, van de keuzedelen (gezamelijk 1 & 2)

  • omgaan met de druk en wisselende werkomstandigheden in de grootkeukens
  • samenwerken en communiceren met collega’s uit andere vakgebieden
  • de klant advies geven over het gebruik van de apparatuur in grootkeukens
  • rekening houden met de gevolgen van zijn werkzaamheden voor het bedrijfsproces van de klant
  • duidelijk communiceren met de klant met als doel het bedrijfsproces zo min mogelijk te verstoren

  Vaardigheidsleerdoelen van het leerdeel: installeren van grootkeukens

  • Nederlandse instructies en technische handleidingen lezen en begrijpen
  • elektrotechnische en werktuigkundige aansluitschema’s lezen ten behoeven van het plaatsen en monteren van grootkeukenapparatuur
  • (onderdelen van) thermische apparatuur, ventilatiesystemen, koel en vriesapparatuur, verwarmingsapparatuur, uitgiftesystemen en vaatwasser apparatuur
  • plaatsen, monteren en (assisteren bij het) in bedrijf stellen
  • technieken en gereedschappen voor het installeren, testen en in bedrijf stellen van apparatuur in grootkeukens toepassen

  Vaardigheidsleerdoelen van het leerdeel: service en onderhoud aan grootkeukens

  • de juiste test en meet apparatuur en methode hanteren en gebruiken voor het lokaliseren van een storing of probleem binnen grootkeuken apparatuur
  • onderdelen van grootkeuken apparatuur demonteren en vervangen
  • grootkeukenapparatuur beproeven en gebruiksklaar maken.
  • kennis, inzicht en ervaring van grootkeukens gebruiken bij het lokaliseren van storingen en problemen binnen grootkeukenapparatuur
  • analytisch en logisch redeneren bij het oplossen van standaard en niet standaard problemen
  • de kwaliteit van de grootkeukenapparatuur waarborgen door vakkundig en georganiseerd te werken